web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Nabożeństwo Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca


Nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca.

W każdy pierwszy piątek miesiąca spotykamy się w naszej parafii na Mszy Św. i adoracji. Wspólnie chcemy wynagradzać Sercu Jezusowemu za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa, za to wszystko co sprawia przykrość Panu Bogu.

Pan Jezus chce Ci pomóc w Twoich problemach, cierpieniu, samotności.Wystarczy, że zwrócisz się do Niego. On czeka tu na Ciebie.

Historia nabożeństwa.

Tradycja pierwszego piątku została nam dana przez samego Chrystusa. W1675 r.podczas adoracji Świętego Sakramentu w klasztornej kaplicy, świętej Małgorzacie Maria Alacoque-francuskiej zakonnicy–Pan Jezus powiedział: „Patrz! Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia,aby dać im świadectwo swojej miłości”.

Serce Jezusa było okaleczone, otoczone koroną cierniową zwieńczoną krzyżem, a z rany bił blask.Jezus poprosił aby zadośćuczynić za grzechy wszystkich ludzi, które tak ciężko musi znosić. Nakazał św. Małgorzacie przystępować do Komunii Świętej najczęściej, jak będzie mogła, szczególnie w każdy pierwszy piątek miesiąca.Ostatnim nakazem Chrystusa było ustanowienie nabożeństwa ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, ze szczególnym uwzględnieniem przystępowania w tym dniu do Komunii Świętej.

Udział w tej Eucharystii jest formą zadośćuczynienia za wszelkie obrazy, jakich Jezus od nas doznaje.Warunki nabożeństwa. Aby spełnić warunki nabożeństwa należy w tym dniu:

1.Być w stanie łaski uświęcającej albo wyspowiadać się (w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, aby połączyć praktykę pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca).

2.Wysłuchać w piątek Mszy Świętej celebrowanej w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

3.Przyjąć Komunię Świętą.

4.Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5.W miarę możliwości odprawić godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.

Obietnice związane z odprawieniem nabożeństwa.

Wszystkim czczącym Najświętsze Serce Pana Jezusa i rozpowszechniającym Jego kult Pan Jezus składa 12 obietnic:

1.Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

2.Ustalę pokój w ich rodzinach.

3.Będę ich pocieszał w utrapieniach.

4.Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

5.Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.

7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8.Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

9.Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.

10.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.

11.Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

12.W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Nie bójmy się zawierzyć Jezusowi tak, jak uczyniła to święta Małgorzata Maria:„We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa -na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia.”