web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Nowenna do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (ułożona przez św. Jana Bosko)


Nowenna, to modlitwa zanoszona przez dziewięć kolejnych dni.
Każdego dnia na wstępie modlitwy należy wzbudzić intencję nowenny,
następnie odmawiamy modlitwę przeznaczoną na dany dzień i w dalszej
części modlitwy stałe nowenny.


Zaleca się odmawianie nowenny do Wspomożycielki szczególnie
przed Uroczystością Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (24 maja), czyli
w dniach od 15 do 23 maja. Można ją odprawić każdego miesiąca przed
miesięcznym wspomnieniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (24
dzień miesiąca), czyli od 15 do 23 dnia każdego miesiąca, lub w każdym
dowolnie wybranym czasie.


Dzień pierwszy

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Wzbudzamy intencję nowenny

Modlitwa dnia: O Maryjo Najświętsza, potężna
Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do
tronu miłosierdzia Twego, usłysz wołanie swojego ludu, który
Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i
wszelkich okazji do niego wiodących.

Powtarzamy każdego dnia nowenny:

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Maryjo Wspomożenie Wiernych
– Módl się za nami

Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta
– Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla
obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej
Maryi Pannie cudownie ustanowił, spraw łaskawie, abyśmy Jej
opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli
odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia.
Amen.

Dzień drugi

Modlitwa dnia: O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i
Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie
jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej
znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna
owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień trzeci

Modlitwa dnia: O Maryjo Matko ukochana, któraś była
potężna opiekunką papieży, aż po dzień dzisiejszy, osłoń
płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi –
Ojca Świętego. Ochraniaj go stale wśród wszelkich przeciwności,
rozpalaj w nim moc ducha, bądź mu natchnieniem i
przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć
w Kościele Chrystusowym.

Dzień czwarty

Modlitwa dnia: O Maryjo Królowo Apostołów, weź w swą
przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny.
Wyproś im ducha wierności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu
Świętemu i gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj
się misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia
Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia
wszystkich w niebie.


Dzień piąty


Modlitwa dnia: O Maryjo Najświętsza Królowo
Męczenników, któraś za swego życia ziemskiego doświadczyła
najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej
służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje
obowiązki religijne, okazując się zawsze Twymi wiernymi
dziećmi.


Dzień szósty


Modlitwa dnia: O Maryjo Wspomożycielko chrześcijan,
wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowanie w
sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy
dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą
dla Boga, naszego Ojca, ofiarą składaną przez Jezusa Chrystusa
Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.


Dzień siódmy


Modlitwa dnia: O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i
litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy
uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar
doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody
obyczajów w skutek których dusze obojętnieją i oddalają się od
Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do
pokuty słabych grzeszników.


Dzień ósmy


Modlitwa dnia: O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza
swego Boskiego Syna, która na wieść o Jego zaginięciu szukałaś
Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię
spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży.
Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź
młode pokolenie do Jezusa Chrystusa. Dopomagaj mu
kształtować się w atmosferze prawdy i miłości i strzeż je od
zagubienia na drodze grzechu.


Dzień dziewiąty


Modlitwa dnia: O Maryjo Matko najdobrotliwsza, któraś była
w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas Swą
czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę naszej śmierci i
spraw abyśmy kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać
Twoje miłosierdzie w niebie.


Podziel się tym wpisem: