web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Diakon Jan Hasiuk / życzenia od parafian

Na Mszy św. wieczornej 24.05.204 był obecny Jan Hasiuk, nasz były parafianin, który w sobotę, 18.05.24, przyjął święcenia diakonatu. Diakona Janka ogarniamy modlitwą i składamy życzenia. W imieniu parafian, życzenia złożyła Elżbieta Maksimowicz.

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbyły się 18 maja święcenia diakonatu. – Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii. Macie być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami – zwrócił się do diakonów abp Józef Górzyński. Po Ewangelii rozpoczęły się święcenia diakonatu. Wezwani kandydaci zostali przedstawieni metropolicie. – Oto ci nasi synowie, którzy są waszymi krewnymi lub przyjaciółmi, za chwilę mają otrzymać święcenia diakonatu. Umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa, będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu – wymieniał w homilii abp Górzyński.

Zwracając się do kandydatów apelował, aby byli mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. – Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami – mówił metropolita warmiński. Po homilii kandydaci złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa i czystości. Następnie odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, po której arcybiskup nałożył ręce na kandydatów i odmówił modlitwę święceń diakonatu. Później każdemu z wyświęconych diakonów nałożono stułę oraz dalmatykę. Wyświęceni ubrani w szaty diakona podeszli do metropolity, który każdemu klęczącemu przed nim podał księgę Ewangelii. W imieniu diakonów słowo podziękowania wygłosił dk. Jan Hasiuk.

źródło: Posłaniec Warmiński


Podziel się tym wpisem: