web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Dyspensa na piątek po Bożym Ciele

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po rozważeniu racji duszpasterskich, w piątek po Bożym Ciele, czyli 9 czerwca 2023 roku, arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, wszystkim przebywającym na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

Piątek 9 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dyspensa jest udzielana ze względu na czas sprzyjający spotkaniom rodzinnym i towarzyskim, jakim jest czerwcowy „długi weekend”.

Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się, by tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego albo dokonały uczynku miłosierdzia co do duszy lub ciała.


Podziel się tym wpisem: