web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Czasopismo parafialne „Echo Wspomożycielki”

Czasopismo parafialne „Echo Wspomożycielki” Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest redagowanie czasopisma parafialne­go „Echo Wspomożycielki”. Powstało w 1998 r. z inicjatywy ks. Tadeusza Pawluka SDB – proboszcza, w ścisłej współpracy z Marią Surynowicz, Gabrielą Stanilewicz, Małgorzatą Samsel, Grzegorzem Stanilewiczem, później także Katarzyną Borodynko, którzy tworzyli pierwszy zespół redakcyjny. W kolejnych zespołach redakcyjnych byli proboszczowie ks. Stanisław Orpik SDB i ks. Dariusz Makowski SDB oraz parafianie.

Początkowo był to 4-stronicowy, formatu zeszytowego, biuletyn informacyjny, nazwany także Pi­smem Wspólnoty Parafialnej. Biuletyn przez kilka lat wydawany był co tydzień, od 2005 r. stał się dwutygodnikiem, a od 2009 r. miesięcznikiem. Po prawie dziewięcioletniej przerwie, od grudnia 2021 roku Echo Wspomożycielki ponownie wydawane jest co tydzień. Pismo zawierało najważniejsze informacje z życia parafii, krótkie teksty dla formacji chrześcijań­skiej, a także cenne dla kształtowania polskiej i chrześcijańskiej tożsamości przypominanie i wyjaśnianie warmińskich i chrześcijańskich zwyczajów i obrzędów oraz przybliżanie w poszczególnych numerach historii Likus sięgającej XIV w. 

Zasadniczym motywem wydawania parafialnej gazetki było uzupełnianie i utrwa­lanie ogłoszeń duszpasterskich przekazywanych podczas niedzielnych mszy św. Jednak uważna lektura poszczególnych numerów pozwala stwierdzić, że gazetka znacznie przekroczyła postawiony na początku cel. Pismo nabrało charakteru ewangelizacyjnego i kulturowego; na jego łamach ukazywały się teksty ważne dla kształtowania szacunku dla tradycji. Parafianie mogli poznać świat wartości wspa­niałej warmińskiej poetki i pisarki, działaczki społecznej i wybitnego pedagoga Marii Zientary-Malewskiej, która przez ostatnie trzy lata życia (1981-1984) była para­fianką w Likusach. 

Metropolita warmiński Edmund Piszcz napisał o niej, że swoją twórczością „wzbogaciła krajobraz kulturalny Warmińskiej Zie­mi” Taki charakter gazetki to głównie zasługa śp. Marii Surynowicz. Biuletyn przyciągał uwagę estetyką wykonania, grafiką, dowcipnymi tekstami i krzyżówką z nagrodami. W okresie, gdy gazetka stała się miesięcznikiem (2009 r.), zmienił się jej charakter. Pismo to przez wiele lat skierowane do parafian w każdym wieku, doskonale spełniało funkcję informacyjną i formacyjną oraz integracyjną w szerokim rozumieniu.

W grudniu 2021 roku ks. proboszcz Dariusz Łużyński wznowił wydawanie Echa Wspomożycielki w  4-stronicowym, zeszytowym formacie. Redakcją Pisma zajmują się ks. Dariusz Łużyński SDB i Barbara Rozen z Rady Parafialnej. Aktualnie w Piśmie Echo Wspomożycielki zamieszczana jest Ewangelia z rozważaniem ks. Proboszcza, intencje mszalne, ogłoszenia parafialne i informacje z życia parafii. Pismo jest także do pobrania w formie pdf na głównej stronie internetowej parafii.


Podziel się tym wpisem: